ponedjeljak, 20. veljače 2017.

😊Načelo za život i posao:


Slušajte pažljivo, jer prilike kucaju na vrata tiho...

srijeda, 15. veljače 2017.